Curriculum Gemma Sala

Curriculum  de  Gemma Sala Valero

 

 • – Advocada. Especialitzada en dret fiscal. Colegiada ICAB 29.349
 • – Auditora de Comptes. Nº. ROAC 22.061

 

 Desenvolupament acadèmic principal

 •  Llicenciada en Dret – Facultat Dret i Economia de la Universitat de Lleida (2003).
 • Màster Especialització Tributària – Col·legi d’Economistes de Catalunya (2002).
 • Títol d’Especialista en Auditoria i Comptabilitat – Universitat d’Alcalà (2008)
 • Examen d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes – Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (2012).
 • Assistència a nombrosos cursos relacionals amb l’àrea fiscal i comptable.

 

Desenvolupament professional

1998- Actualitat. METROPOLITAN MANAGEMENT, S.L.  (Grup legalBARCELONA)

 •  Directora del departament fiscal i comptable.
 • Especialista en IRPF, IS, IRNR, ITP-AJD, ISD.
 • Redacció informes jurídico-fiscals.
 • Camp de treball en Auditoria de Comptes.
 • Col·laboració amb administradors concursals i advocats en concursos de creditors.
 • Peritatges i plans de viabilitat.
 • Escriptures herències i tramitació mercantil.

 

 Docència i altres

 • Ponent al I Congrés de l’Advocacia Barcelonina. “Societats Professionals. Fiscalitat de l’advocat soci, gerent o administrador” (Juny 2016).
 •  Ponent a la conferència de l’ICAB. “Fiscalitat de la retribució dels administradors” (Maig 2016). 
 • Ponent a la conferència a la Ciutat de la Justícia. “Fiscalitat de l’advocat” (Febrer 2016). La recuperació de l’IVA de les factures impagades ” (Març 2016).
 • Professora classes fiscal “Master en Abogacía” impartit a Universitat de Barcelona (març 2015-maig 2016).
 • Consultora de Universitat Oberta de Catalunya. Tast “Repercussions fiscals de la ruptura matrimonial. (maig 2014- abril 2016).
 • Ponent Seminari impartit AEDAF “Incidència i efectes a l’IRPF de les crisis matrimonials: separació i divorci” (abril 2015).
 • Professora d’algunes classes esporàdiques de Dret Fiscal a Centre d’Estudis Financers (juny 2014). 
 • Consultora de Universitat Oberta de Catalunya. Tast “Repercussions fiscals de la ruptura matrimonial” (maig 2014). 
 • Ponent en alguns cursos relacionats amb el Dret Fiscal a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. (2012-actualitat)
 •  Professora d’algunes classes esporàdiques de Dret Fiscal a la    Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB (2012 – actualitat).  
 •  Ponent a la conferència a l’ICAB. “Poden les societats de mera tinença de béns gaudir dels incentius fiscals que la Llei de l’Impost de Societats preveu per a les empreses de reduïda dimensió? Pautes d’actuació davant del nou criteri de l’Agència Tributària.” (2011).

 

 

Articles publicats:

   Biblioteca Digital ICAB. Guia de la Fiscalitat de l’advocat. Abril 2016.

 • El Punt Avui. Els plans de pensions surten molt cars. Des. 2013.
 • Món Jurídic. Societats de mera tinença de béns. Núm.263. Gener 2012.
 • La Veu de Sarrià.  Articles publicats entre gener del 2011 i juliol 2012.
 • L’amnistia fiscal no és la única opció.
 • Es paga més per la segona residencia quan és d’us propi que si la tenim llogada.
 • Iniciar un negoci com autònom en dos tràmits.
 • Error fatal: discrepàncies en les dades declarades en el model 347.
 • La responsabilitat de l’administrador quan es presenten fons propis negatius.
 • L’administració també està en crisi: liquidacions a societats patrimonials.
 • Faci testament per evitar costos i problemes als seus hereus.
 • Si no cobra els lloguers, no té perquè pagar impostos.
 • Compte amb les notificacions electròniques!
 • Actuar com a autònom o a través de societat mercantil
 • A Catalunya tampoc paguem impost de successions.
 • Els divorcis surten cars.
 • La millor fórmula per retirar els beneficis de l’empresa.
 • Paguem el just i necessari, no més.
 • Cal assessorar-se.

 


Translate »