COVID-19. AJUTS A TREBALLADORS AUTÒNOMS

(Está en doble versión català y castellano)

Els ajuts que a data d’avui estan previstos per als treballadors donats d’alta del règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social  (RETA) són els següents:

1) Ajut establert per la normativa estatal. Prestació per cessament d’activitat com a conseqüència del COVID-19.

Està regulat al Reial Decret Llei 8/2020 pel que s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms.

Aquesta norma estableix una prestació extraordinària pels autònoms especialment afectats amb la seva activitat per les mesures adoptades per el COVID-19.

 Qui la pot sol·licitar:

 El treballadors per compte propi o d’alta autònoms que es trobin en qualsevol de les dues següents situacions:

 1º Realitzin activitats que han estat suspeses pel RD 463/2020, on es declara l’estat   d’alarma.

 2º Realitzin activitats que no estiguin directament suspeses pel RD463/2020, si acrediten una reducció de la facturació en, almenys, un 75%, en relació a l’efectuada en el semestre anterior.

 LLegir  o imprimir en PDF.

 

About: *


Translate »